söz-müzik : manuş baba alternatif klip-mustafa ergin

dönersen ıslık çalmanuş babamanuşdönersenıslıkçalbabaalternatif klipalternatifklipolmuyorne yapsam olmuyormanuş olmuyormanuş baba olmuyor